Czym jest filtr jonizujący?

Jonizowana woda powstaje w procesie elektrolizy, polegającej na rozkładzie cząsteczki wody pod wpływem napięcia elektrycznego. Do przeprowadzenie elektrolizy potrzebne jest urządzenie z dwoma elektrodami, anodą i katodą umieszczonymi w wodzie. Elektrody są najważniejszymi częściami jonizatora wody.

Czym jest filtr jonizujący? Jest to urządzenie elektrolityczne, składające się z elektrod i umieszczonej między nimi membrany półprzepuszczalnej. Membrana przepuszcza jony, nie przepuszcza zaś cząstek wody. Po włączeniu zasilania w części z anodą powstaje woda o odczynie kwaśnym z anionami wodorowymi oraz woda alkaliczna z kationami wodorotlenkowymi, jonami magnezu, potasu i sodu.

Budowa filtra

Każdy filtr jonizujący składa się w kilku części odpowiedzialny za oczyszczenie wody z zanieczyszczeń stałych, bakterii, metali ciężkich, a proces jonizacji wody to jeden z etapów jego pracy. Efektem końcowym jest otrzymanie czystej, pitnej wody alkalicznej. Przypisuje się jej działanie antyoksydacyjne i prozdrowotne. Uważa się, że woda alkaliczna usuwa z organizmu wolne rodniki.

Filtr jonizacyjny posiada w składzie:

– wkład sedymentacyjno-węglowy oczyszczający wodę z niewielkich cząstek organicznych, utlenionych metali, piasku i kurzu,
– układ filtrujący cząstki od 0,01 do 0,001 mikrona do usuwania z wody bakterii,
– opisany powyżej układ do alkalizacji wody,
– wkład węglowy usuwający z wody zapachy.

W obliczu coraz bardziej odczuwalnego braku wody pitnej, każde gospodarstwo domowe próbuje sobie z tym brakiem poradzić. Zastosowanie filtrów jonizujących cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ponieważ praktycznie nie mamy wpływu na jakość dostępnej w domach wody. Nie jesteśmy też w stanie kontrolować jej jakości w warunkach domowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × 2 =