Metody analityczne stosowane w dziedzinie galwanotechniki

W galwanotechnice rośnie zapotrzebowanie na dokładne analizy ilości domieszek lub zanieczyszczeń. Przykładem nowoczesnej metody analitycznej, która umożliwia prawidłowe oznaczenie wartości składników, które pojawiają się w śladowych ilościach jest Absorpcyjna Spektrometria Atomowa (ASA). Wykorzystuje zjawisko absorbcji, inaczej pochłaniania za pomocą wolnych…