Jak prawidłowo złożyć pozew o rozwód?

Rozwód kojarzy się większości z doświadczeniem zakończenia jakiegoś rozdziału w życiu. Jest to bardzo ważne wydarzenie, które wymaga zaangażowania sądu. W momencie decyzji o chęci zakończenia związku małżeńskiego z daną osobą potrzeba jest złożenia wniosku – tak zwanego pozwu rozwodowego. Jak zatem prawidłowo to wykonać? 

Dokumentacja to podstawa

Pozew o rozwód to dokument, który należy wydrukować i wypełnić w trzech egzemplarzach. Kopie są przeznaczone dla sądu i dla każdej ze stron. W pozwie muszą znaleźć się dane każdej ze stron oraz określone żądania. W nim też należy wskazać czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Można też wnioskować o brak orzeczenia o winie lub uznanie winy obu stron. W przypadku posiadania dzieci, pozew powinien również zawierać informację o wskazaniu małżonka, któremu powierzone zostanie wykonywanie władzy rodzicielskiej. Warto uregulować również sposób i częstotliwość spotkań z młodocianymi przez drugiego rodzica. Pozew o rozwód powinien również zawierać informacje dotyczące alimentów na dzieci bądź wniosek o zasądzenie alimentów dla którejś ze stron w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Prawidłowo złożony wniosek powinien posiadać dokładne uzasadnienie okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego. Nie należy zapominać również o załącznikach takich jak akt małżeństwa czy akty urodzenia dzieci. W razie problemów wiele kancelarii oferuje pomoc. W wielu miastach takich jak pozew o rozwód Katowice można znaleźć profesjonalnych prawników z doświadczeniem w sprawach rozwodowych. Zlecenie tego działania specjaliście gwarantuje poprawność danych i fachową reprezentację w sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 − osiemnaście =