Przebieg i cel badań psychotechnicznych

Kto i w jakim celu musi wykonywać badania?

Przeprowadzanie badań psychotechnicznych nazywanych również psychologicznymi ma na celu wskazanie predyspozycji danej osoby do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania zawodu, w którym pełna sprawność psychologiczna jest wymagana. Dodatkowo procesowi weryfikacji poddawani są m.in. kierowcy, którzy zostali zatrzymani za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, a także zgromadzili więcej niż 24 punkty karne. O zawodach, które wymagają przejścia takich badań można dowiedzieć się na http://psychotechnikapoznan.pl/.

Podstawowym celem badań psychotechnicznych jest ocena zdolności intelektualnych kandydata, jego cech osobowości, a także temperamentu. Podczas testów procesowi weryfikacji poddawana zostaje również sprawność psychomotoryczna osoby badanej.

Jak wyglądają testy psychotechniczne?

Zgodnie z przepisami, badania psychotechniczne operatorów wózków widłowych oraz kandydatów na kierowców wyglądają tak samo i składają się z czterech etapów. Pierwszy etap ma charakter pisemny i polega na wypełnieniu przygotowanej ankiety oraz kwestionariusza. Celem testu jest sprawdzenie osobowości kandydata, jego umiejętności koncentracji i pracy pod presją czasu. Następnie przeprowadzane są badania aparaturowe wykonywane za pomocą miernika czasu reakcji, aparatu krzyżowego lub innych specjalistycznych urządzeń.

Trzecim etapem jest wywiad przeprowadzany przez psychologa z osobą poddającą się badaniu, podczas którego sprawdzane jest zachowanie kandydata. Po zakończeniu wywiadu psycholog analizuje zgromadzone informacje, omawia je i na ich podstawie wydaje stosowne orzeczenie. Długość trwania testu wynosi od 40 minut do jednej godziny. W przypadku niezaliczenia psychotestów kandydat może ponownie przystąpić do badania. Żeby pozytywnie zaliczyć badanie, należy podejść do niego wypoczętym i skoncentrowanym. Zmęczenie i roztargnienie mogą wpływać na negatywną ocenę końcową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 − 11 =