Metody analityczne stosowane w dziedzinie galwanotechniki

W galwanotechnice rośnie zapotrzebowanie na dokładne analizy ilości domieszek lub zanieczyszczeń. Przykładem nowoczesnej metody analitycznej, która umożliwia prawidłowe oznaczenie wartości składników, które pojawiają się w śladowych ilościach jest Absorpcyjna Spektrometria Atomowa (ASA). Wykorzystuje zjawisko absorbcji, inaczej pochłaniania za pomocą wolnych atomów. Absorpcji w tym wypadku ulega promieniowanie o wyznaczonej długości fali. 

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna 

Drugą metodą analityczną, która znajduje zastosowanie w galwanotechnice jest Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (AAS). Stosowana jest w analizie śladowej, między innymi w obszarach takich jak: rolnictwo, medycyna, przemysł spożywczy, monitoring środowiska (gleby, powietrza, wody), geochemia, petrochemia, metalurgia, farmacja, analityka czy kryminalistyka. Natomiast w branży galwanizerskiej stosowana jest do analizy w kąpielach galwanicznych zanieczyszczeń i składników. AAS należy do metod płomieniowych, dlatego badaną próbę należy spalić, aby znajdujące się w niej pierwiastki mogły przejść w stan atomowy. Gazy dobierane są w zależności od specyfiki konkretnego pierwiastka. Więcej o obu metodach będzie można dowiedzieć się na stronie internetowej https://www.tegal.pl/absorbcja-atomowa-galwanotechnice/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + 1 =