Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej to jedna z czynności, która pozwala nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa, ale również jest wymagana prawem w wielu budynkach. Powinien on być wykonywany zawsze przez osobę ze stosownymi uprawnieniami i potwierdzony dokumentem. Warto wiedzieć, na czym on polega i jakie czynności są wykonywane w jego trakcie.

Kto wykonuje przegląd?

Przyglądając się wymogom prawa możemy szybko natrafić na informację pochodzące z licznych firm elektrycznych w Poznaniu i innych miastach Polski, że do przeglądu wymagane są uprawnienia elektryka stosowne dla napięcia i rodzaju instalacji w danym budynku. W przypadku instalacji w domach mieszkalnych i budynkach wielorodzinnych wykonuje się zwykle masowe kontrole wykonywane przez ekipę kwalifikowanych elektryków działającej w jednej firmie.

Przebieg przeglądu instalacji elektrycznej i koszta

Kiedy wykonujemy przegląd instalacji elektrycznej cena zależna jest od konkretnego miejsca w kraju i wielkości budynku, a także rozbudowania instalacji. W przypadku niewielkiego mieszkania ceny oscylują od stu do dwustu złotych. W pierwszym etapie przeglądu instalacja poddawana jest ocenie wzrokowej. Wszelkie połączenia i izolacja przewodów sprawdzane są pod kątem bezpieczeństwa dla użytkowników i ewentualnych zwarć. Kiedy połączenia są dobre, a izolacja szczelna, dochodzi do pomiarów pod obciążeniem. Specjalistyczną aparaturą sprawdza się sprawność elektryczną całego układu, a każdy spadek napięcia lub nadmierne nagrzewanie się przewodów wychwytują konkretne urządzenia na wyposażeniu elektryka. Im bardziej rozbudowana instalacja, tym punktów pomiarowych jest więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 3 =