Wypadek przy pracy – jakiego zadośćuczynienia możemy oczekiwać od pracodawcy?

Trudno znaleźć w przepisach prawa wartość zadośćuczynienia przyznawaną jako rekompensatę za wypadek przy pracy. Uznaje się jednak, że istnieją pewne czynniki, które mają znaczący wpływ na jego wysokość, w tym: charakter wykonywanej pracy oraz wiek poszkodowanego, czas trwania oraz intensywność poniesionych cierpień fizycznych oraz psychicznych, szanse na wyzdrowienie, nieodwracalność konsekwencji wypadku (np. oszpecenie). Ubieganie się o zadośćuczynienie wymaga współpracy z adwokatem. Strona internetowa http://www.bemwspolnicy.pl/ oferuje profesjonalne wsparcie prawników w zakresie prawa pracy. Ich pomoc może być nieoceniona.

Czynniki subiektywne

Oprócz wymienionych czynników w orzecznictwie uznaje się znaczenie czynników subiektywnych, np. życiową bezradność poszkodowanego. Sądy rozważają również kwestie dodatkowe, np. utratę możliwości samodzielnego wychowania dzieci w wyniku wypadku czy korzystanie z pomocy osób trzecich w codziennym życiu.

Warto zaznaczyć, że na wartość orzekanego zadośćuczynienia nie mają wpływu sytuacja materialna pracodawcy (nawet  w przypadku zagrożenia bankructwem), ani pracownika. Specjaliści zgodnie twierdzą, że zadośćuczynienie to specjalne świadczenie, którego celem jest poprawa sytuacji poszkodowanego oraz umożliwienie mu odzyskania równowagi emocjonalnej, którą stracił z powodu odniesionych strat fizycznych i psychicznych. W związku z tym trudno jednoznacznie określić wysokość świadczenia, na którą wpływa wiele zmiennych. Może wynosić od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + 14 =