Wypadek przy pracy – jakiego zadośćuczynienia możemy oczekiwać od pracodawcy?

Trudno znaleźć w przepisach prawa wartość zadośćuczynienia przyznawaną jako rekompensatę za wypadek przy pracy. Uznaje się jednak, że istnieją pewne czynniki, które mają znaczący wpływ na jego wysokość, w tym: charakter wykonywanej pracy oraz wiek poszkodowanego, czas trwania oraz intensywność poniesionych cierpień fizycznych oraz psychicznych, szanse na wyzdrowienie, nieodwracalność konsekwencji wypadku (np. oszpecenie). Ubieganie się o zadośćuczynienie wymaga współpracy z adwokatem. Strona internetowa http://www.bemwspolnicy.pl/ oferuje profesjonalne wsparcie prawników w zakresie prawa pracy. Ich pomoc może być nieoceniona.

Czynniki subiektywne

Oprócz wymienionych czynników w orzecznictwie uznaje się znaczenie czynników subiektywnych, np. życiową bezradność poszkodowanego. Sądy rozważają również kwestie dodatkowe, np. utratę możliwości samodzielnego wychowania dzieci w wyniku wypadku czy korzystanie z pomocy osób trzecich w codziennym życiu.

Warto zaznaczyć, że na wartość orzekanego zadośćuczynienia nie mają wpływu sytuacja materialna pracodawcy (nawet  w przypadku zagrożenia bankructwem), ani pracownika. Specjaliści zgodnie twierdzą, że zadośćuczynienie to specjalne świadczenie, którego celem jest poprawa sytuacji poszkodowanego oraz umożliwienie mu odzyskania równowagi emocjonalnej, którą stracił z powodu odniesionych strat fizycznych i psychicznych. W związku z tym trudno jednoznacznie określić wysokość świadczenia, na którą wpływa wiele zmiennych. Może wynosić od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + trzynaście =