Jak wygląda proces wyceny nieruchomości – krok po kroku

Przy sprzedaży domu lub jego zakupie często zachodzi konieczność dokonania profesjonalnej wyceny nieruchomości. To nic innego jak urzędowe potwierdzenie jej potencjalnej wartości, ale bez ustalania ceny ostatecznej. Taka usługa jest ściśle uregulowana przepisami prawa i musi być koniecznie wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia. Jeśli interesuje nas dobry rzeczoznawca Wrocław to miasto, gdzie znajdziemy go bez żadnego problemu.

Zadbajmy o zgromadzenie potrzebnych dokumentów

Pierwszy etap wyceny nieruchomości polega zawsze na skontaktowaniu się z rzeczoznawcą drogą mailową bądź telefoniczną, przekazaniu mu podstawowych informacji na temat obiektu, a także umówieniu terminu wykonania usługi. Następnie dochodzi do podpisania umowy zleceniowej na sporządzenie tzw. operatu szacunkowego. W tym momencie klient powinien przekazać specjaliście istotne dokumenty w postaci wypisu z rejestru gruntów, odpisu z księgi wieczystej (ewentualnie aktu notarialnego), kopii mapy ewidencyjnej oraz opinii danej gminy o przeznaczeniu nieruchomości. Po otrzymaniu papierów rzeczoznawca dokładnie się z nimi zapoznaje i przechodzi do oględzin budynku, uwzględniając jego stan techniczny, ogólną funkcjonalność i całe otoczenie. Ostateczna wycena następuje po analizie dodatkowych czynników, takich jak choćby potencjał ekonomiczny regionu, popyt i podaż zbliżonych wielkościowo obiektów, stawki czynszu podobnych nieruchomości czy nawet stopy zwrotu z inwestycji. Zwieńczeniem omawianego procesu jest sporządzenie operatu, poświadczenie go pieczątką i przekazanie zleceniodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć + trzy =