Czym skutkuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest jedynie przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a posiadają długi bez możliwości ich spłaty. Rozwiązanie to pozwala skutecznie uwolnić się od zadłużenia, ale ciągnie za sobą przede wszystkim utratę całego majątku oraz prawa do zarządzania nim. Z tego względu każdy, kto myśli o skorzystaniu z takiej możliwości powinien poznać wszystkie skutki, które wiążą się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Czy warto ogłosić upadłość?

Majątek osoby, która ogłosiła upadłość trafia w ręce syndyka, który przejmuje prawo do zarządzania i rozporządzania nim. Dłużnik musi wydać mu wszystkie składniki majątku oraz dotyczące ich dokumenty. Syndyk sprzedaje cały dobytek konsumenta i z uzyskanych środków pokrywa roszczenia wierzycieli. W skład masy upadłościowej wchodzi także wynagrodzenie za pracę, jeśli podlegało ono zajęciu komorniczemu. Bardzo istotnym skutkiem podjęcia takiej decyzji jest także to, że konsument może zawierać jedynie umowy dotyczące życia codziennego, które nie wpływają negatywnie na interesy wierzycieli.

Każda osoba, która chciałaby zasięgnąć fachowej porady prawnej i dowiedzieć się więcej na temat upadłości konsumenckiej powinna skontaktować się z kancelarią prawną zajmującą się tego typu sprawami. Jedną z nich można znaleźć na stronie https://kancelariad2dgroup.pl/upadlosc-konsumencka/. Mimo skutków, jakie ciągnie za sobą ogłoszenie upadłości w niektórych przypadkach jest to jedyne wyjście z sytuacji, gdy posiadane długi i zobowiązania są niemożliwe do spłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × jeden =