Jak dostać rentę chorobową?

Renta choroba to świadczenie, które może być wydane osobom, które utraciły zdolność do pracy. Prawo do tego typu renty przysługuje osobom ubezpieczonym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub też w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby dostać rentę chorobową należy spełnić, łącznie, trzy, fundamentalne przesłanki. Po pierwsze, osoba starająca się musi zostać uznana za niezdolną, całkowicie do pracy. Po drugie, musi osiągnąć minimalny okres składkowy i odpowiedni okres nieskładkowy. W przypadku kobiet to 20 lat, a u mężczyzn 25 lat. Po trzecie, dana niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym, czyli w okresie ubezpieczenia lub zatrudnienia bądź też w okresie nieskładkowym np. gdy interesant przebywał na zasiłku chorobowym, opiekuńczym, świadczeniu rehabilitacyjnym.

Istotne w aspekcie renty chorobowej są kwestie związane z definicją niezdolności do pracy czy też okresem składkowym i nieskładkowym. Żeby dostać rentę należy złożyć wniosek i w sposób bardzo precyzyjny go uzupełnić. Następnie dostarczyć go do miejscowego oddziału ZUS lub KRUS. Kolejno czekać na wyznaczenie daty zgłoszenia się na badanie lekarskie wykonywane przez orzecznika Zakładu lub komisję lekarską. Grono to stwierdzą częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Istnieje również status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Szczególne znaczenie ma okres składkowy i nieskładkowy, czyli odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Przeciętne okresy wynoszą między innymi:

1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,

2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat,

4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat,

5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeżeli dana osoba spełnia powyższe wymogi może być pewna, że świadczenie w postaci renty chorobowej zostanie jej przyznane dożywotnio lub okresowo. Kwota świadczenia zależy od wyznaczonego stopnia niezdolności do pracy oraz ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych i zarobków uwzględnianych w podstawie wymiaru renty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + dziewięć =