Zalety stosowania ekologicznego opału w sezonie grzewczym

Spalanie opału w sezonie zimowym powoduje znaczne zanieczyszczenie powietrza. Pyły i toksyny znajdujące się w atmosferze wywołują liczne choroby, przede wszystkim układów oddechowego i krwionośnego. Prowadzą tym samym do zwiększenia śmiertelności wśród populacji mieszkającej na terenie dotkniętym problemem smogu. Aby temu zaradzić coraz częściej przykłada się wagę do tego, by w piecach ogrzewających domy wykorzystywane było ekologiczne paliwo.

Biomasa jako wartościowe źródło ciepła

Podstawowymi kryteriami, według których ocenia się ekologiczność opału jest ilość emitowanych spalin i popiołów. Im mniej produktów ubocznych procesu spalania tym lepiej dla otoczenia. Stosowanie ekologicznego paliwa zmniejsza ponadto zanieczyszczenie sadzą i innymi osadami. Przy dużym poziomie utrzymujących się w powietrzu pyłów zawieszonych widać je często na podłożu i przedmiotach. Wśród paliw stałych najmniej szkodzących środowisku wyróżnia się pellet. Jest to biomasa składająca się z wysuszonych i sprasowanych trocin w formie granulek. O wysokich walorach tego opału świadczy również to, że w trakcie spalania następuje bardzo niewielka emisja tlenków siarki i azotu. Ponadto nie powoduje on zanieczyszczania przewodów kominowych dużą ilością sadzy. Ogrzewanie domu tym produktem nie skutkuje wprowadzaniem do atmosfery znacznej ilości pyłów, jak w przypadku zwykłego węgla kamiennego. Jego dodatkową zaletą jest też możliwość wykorzystania popiołu, który jest wartościowym nawozem służącym do wzbogacania ogrodowej gleby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 4 =