Zalety stosowania ekologicznego opału w sezonie grzewczym

Spalanie opału w sezonie zimowym powoduje znaczne zanieczyszczenie powietrza. Pyły i toksyny znajdujące się w atmosferze wywołują liczne choroby, przede wszystkim układów oddechowego i krwionośnego. Prowadzą tym samym do zwiększenia śmiertelności wśród populacji mieszkającej na terenie dotkniętym problemem smogu. Aby temu zaradzić coraz częściej przykłada się wagę do tego, by w piecach ogrzewających domy wykorzystywane było ekologiczne paliwo.

Biomasa jako wartościowe źródło ciepła

Podstawowymi kryteriami, według których ocenia się ekologiczność opału jest ilość emitowanych spalin i popiołów. Im mniej produktów ubocznych procesu spalania tym lepiej dla otoczenia. Stosowanie ekologicznego paliwa zmniejsza ponadto zanieczyszczenie sadzą i innymi osadami. Przy dużym poziomie utrzymujących się w powietrzu pyłów zawieszonych widać je często na podłożu i przedmiotach. Wśród paliw stałych najmniej szkodzących środowisku wyróżnia się pellet. Jest to biomasa składająca się z wysuszonych i sprasowanych trocin w formie granulek. O wysokich walorach tego opału świadczy również to, że w trakcie spalania następuje bardzo niewielka emisja tlenków siarki i azotu. Ponadto nie powoduje on zanieczyszczania przewodów kominowych dużą ilością sadzy. Ogrzewanie domu tym produktem nie skutkuje wprowadzaniem do atmosfery znacznej ilości pyłów, jak w przypadku zwykłego węgla kamiennego. Jego dodatkową zaletą jest też możliwość wykorzystania popiołu, który jest wartościowym nawozem służącym do wzbogacania ogrodowej gleby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia + 10 =