Spadek a odpowiedzialność za długi

Dość często zdarza się, że osoba zmarła, za życia się zadłużyła, bez wiedzy potencjalnych spadkobierców. Spadek, to nie tylko aktywa takie jak nieruchomości, czy samochody. Składają się na niego także pasywa, a więc długi spadkodawcy. Co zrobić, gdy odziedziczony majątek to także długi? Odpowiadamy!

Jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkodawcy?

Polskie prawo wyznacza pewien okres na podjęcie decyzji o przyjęciu albo odrzuceniu spadku. Jest to czas, który spadkobierca maksymalnie powinien wykorzystać na zorientowanie się w masie spadkowej tzn. na zdobycie wiedzy o tym jakie aktywa lub pasywa wchodzą w jej skład. Wynika to z domniemania, że wszystkie dług zaciągnięte przez zmarłego obciążają spadkobierców. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i szukasz profesjonalnej pomocy prawnej, zapoznaj się z ofertą dostępną na stronie: https://www.rozwadowska-kucka.pl/gdansk.

Odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego uzależniona jest od tego czy przyjęcie nastąpiło wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza, a także od jego podzielenia, co następuje:

– Przed działem spadku – jest to sytuacja, w której spadkobierców jest kilkoro, a podział spadku nie nastąpił. Występuje wówczas odpowiedzialność solidarna – wierzyciel może wybrać dowolnego spadkobiercę od którego chce ściągnąć należność.

– Po dziale spadku – wówczas odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego jest proporcjonalna do udziału w masie spadkowej.

– Przyjęcie wprost –  po przyjęciu spadku, spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy całym swoim majątkiem.

– Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – to przypadek, w którym spadkobiercy odpowiadają swoim majątkiem za długi zmarłego, ale tylko i wyłącznie do wysokości spadku. To znaczy, że jeśli pasywa przewyższają aktywa to spadkobierca za nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 1 =