Kroki prawne do zarejestrowania spółki

W naszym kraju działalność gospodarcza może być prowadzona w kilku odmiennych formach. Coraz więcej osób decyduje się na spółkę, czyli stowarzyszenie osób prawnych albo fizycznych funkcjonujących w konkretnej dziedzinie. W tej kategorii prym wiodą podmioty z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilne oraz handlowe (jawne, kapitałowe, komandytowe itp.). Jeśli interesuje nas profesjonalna rejestracja spółek Bydgoszcz to miasto, gdzie od wielu lat z powodzeniem działa kancelaria prawna specjalizująca się w tym zakresie.

Dwie opcje do wyboru

Warunki rejestracji spółki zależą w ogromnej mierze od jej charakteru. W przypadku podmiotów jawnych i partnerskich wystarczy jedynie podpisać umowę, która powinna zostać sporządzona przez wszystkich wspólników. Z kolei przypadku podmiotów z.o.o., komandytowych i akcyjnych wymagany jest statut w postaci aktu notarialnego. Niezbędne jest też zazwyczaj powołanie organów statutowych – chodzi głównie o zarząd, radę nadzorczą, a także komisję rewizyjną. 

Kolejny krok opiera się na złożeniu stosownego wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu wpisania spółki na listę legalnych podmiotów gospodarczych. Formularz ten jest dostępny zarówno w sądach rejestrowych, jak i na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości. Przy okazji trzeba przedłożyć szereg dodatkowych dokumentów – umowę lub statut, papier poświadczający wybór konkretnych osób do poszczególnych organów, listę wspólników, wzory podpisów wszystkich członków zarządu oraz oświadczenie o wniesieniu wkładu na pokrycie kapitału zakładowego. 

Zwieńczeniem procesu jest podjęcie decyzji odnośnie zwolnień kwotowych i przedmiotowych. Dodajmy, że od jakiegoś czasu mamy możliwość założenia omawianej działalności przez internet.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × trzy =