Jak się robi kostkę brukową?

Kostka brukowa charakteryzować się może zróżnicowanym stopniem twardości oraz jakości w zależności od użytych do jej produkcji materiałów i składników. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć kostkę nawet z najtańszych surowców – w takim przypadku liczyć się jednak musimy z tym, iż jej wytrzymałość z pewnością do zalet należeć nie będzie.

Decydując się na wyrób kostki kamiennej, punktem pierwszym jest wybór samego materiału – wybierać możemy pomiędzy granitem a bazaltem. Taki produkt stosuje się głównie przy budowie ścieżek, chodników, parkingów czy dróg. Samo wykonanie tego typu kostki odbywać się musi przy użyciu specjalistycznych maszyn, do których zaliczamy między innymi łupiarkę kolumnową. Dzięki niej jesteśmy w stanie stworzyć kostkę kamienną z naturalnego surowca, a nie dopiero z kamiennych gotowych płyt. W zależności od sposobu przeprowadzania produkcji wyróżnić w tej grupie możemy: kostkę granitową łupaną lub ciętą. Biorąc pod uwagę skomplikowany proces produkcji samodzielne wytworzenie kostki kamiennej nie będzie zadaniem prostym.

Samodzielne wytworzenie kostki betonowej okaże się dużo łatwiejsze w porównaniu do kamiennej. Najważniejszym procesem będzie tutaj odpowiednie przygotowanie betonu – w tym kroku trzeba być niezwykle precyzyjnym, gdyż każdy błąd odbić się może na późniejszej jakości samej kostki. Początkowym działaniem powinno być wykonanie mieszanki pospółki wraz z kruszywem, a następnie umieszczenie ich w mieszalniku, który zadba o ich odpowiednią formę. Wtedy dodajemy do niej cement, a następnie – powoli i stopniowo – samą wodę. Jeżeli zależy nam na uzyskaniu danego koloru w tym momencie procesu produkcyjnego dodajemy również sam barwnik. Kolejnym punktem jest użycie odpowiednich dla nas stalowych form i wylanie na nich powstałej masy – beton w nich umieszczony będzie dojrzewał i suszył się przez okres do 28 dni.

Tekst dla Portalu przygotował producent kostki brukowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − osiemnaście =